SUT Değişikliği Liste 3 Beyin Cerrahisi Branşı Krainal Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler

Kategori : Tebliğler - Etiketler :, , , , - Tarih : 01 Ağustos 2013

  Liste 3
BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/E-2
SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL)
ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ  
KN1000 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, MİKROKLİPLER 396,00
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM ve Spinal AVM’lerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1001 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, STANDART KLİPLER 396,00
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM ve Spinal AVM’lerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1002 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, FENESTERE KLİPLER 396,00
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM ve Spinal AVM’lerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1003 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM AVM (ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON) KLİPLERİ 396,00
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM ve Spinal AVM’lerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1004 TİTANYUM (YADA KOBALT-KROM) ANEVRİZMA KLİPLERİ, GEÇİCİ KLİPLER 396,00
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM ve Spinal AVM, Bypass Cerrahisi’nde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KRANİYOTOMİ ONARIM MALZEMELERİ  
KN1005 KRANİYOPLASTİ KİTLERİ POLİETİLEN 520,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Kranio fasiyel olgularda, kafa kaidesi kırıklarında, maxillo fasiyel fraktür vakalarında, kranio sinostoz, komplike kırıklar ve komplike rekonstrüksiyon vakalarında;
3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.
 
KN1006 KRANİYOPLASTİ KİTLERİ (AKRİLİKLER/HİDROKSİAPATİT/BTCP) 547,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1007 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM DÜZ PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1008 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM, Y PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekileri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1009 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM, X PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1010 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM, T PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1011 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM, BURR HOLE PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1012 KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM, KARE PLAK 100,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1013 KRANİYAL MİNİ PLAK İÇİN VİDA, TİTANYUM 15,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1014 KRANİYAL MESH KRANİYOPLASTİ PLAK, TİTANYUM 730,00
(1) Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından düzenlelen heyet raporu ile kraniosinositoz, kranial deformitelerde,
(2) Konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahide,
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
ICP KATETERLERİ  
(1) O2 monitorizasyonu kitler + ısı, Serebral kan akım ölçüm probu (monitorizasyon için) ve O2 monitorizasyonu kitler isimli malzemeler 3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) ICP monitorizasyonunda (drenaj, basınç) kullanılan sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanır.
 
KN1015 O2 MONİTORİZASYONU KİTLER + ISI  
KN1016 BASINÇ ÖLÇER KİT (PARANKİMAL/VENTRİKÜLER) 1.020,00
KN1017 BASINÇ + ISI ÖLÇER KİT (PARANKİMAL/VENTRİKÜLER)  
KN1018 BASINÇ + ISI + DRENAJ KİTLER  
KN1019 BASINÇ ÖLÇER KİT + DRENAJ KİTLER (VENTRİKÜLER)  
KN1020 SEREBRAL KAN AKIM ÖLÇÜM PROBU (MONİTORİZASYON İÇİN)  
KN1021 O2 MONİTORİZASYONU KİTLER  
VENTRİKÜL VE LOMBER DRENAJ SETLERİ  
KN1022 EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ 229,00
KN1023 LOMBER DRENAJ SETİ 229,00
YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI  
(1) Tek kullanımlık olanlarının, tümör, anevrizma, arteriovenöz malformasyon vakalarında Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1024 KRANİYOTOMİ İÇİN DELİCİ UÇLAR 209,00
KN1025 KRANİYOTOMİ İÇİN KESİCİ UÇLAR 209,00
KN1026 KESİCİ TOPUZ UÇLAR 209,00
KN1027 ELMAS TOPUZ UÇLAR 209,00
KN1028 DİĞER UÇ TİPLERİ 209,00
V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR  
(1) Arrest hidrosefalide şant kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.  
KN1029 VENTRİKÜLOPERİTONEAL / LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK METAL – PLASTİK Y KONNEKTÖR 74,00
KN1030 VENTRİKÜLOPERİTONEAL / LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK METAL – PLASTİK DÜZ KONNEKTÖR 74,00
KN1031 VENTRİKÜLOATRİAL SHUNT, TEK ATRİAL KATETERİ 110,00
KN1032 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT ANTİSİFONU BİRLEŞİK, ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, PERİTONEAL KATETER, VALVE ) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 1.072,00
KN1033 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT ANTİSİFONU AYRI, ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ ( VENTRİKÜLER KATETER, PERİTONEAL KATETER, VALVE ) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 1.072,00
KN1034 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT ANTİSİFONU BİRLEŞİK BÜTÜN PARÇALARI ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER,) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 1.072,00
KN1035 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT ANTİSİFONU AYRI ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER,) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 1.072,00
KN1036 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT , TEK VALVE PARÇASI ANTİSİFONU BİRLEŞİK BURR HOLE MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 808,00
KN1037 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VENTRİKÜL KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (REVİZYON İÇİN) 190,00
KN1038 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK PERİTON KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (REVİZYON İÇİN) 220,00
KN1039 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 545,00
KN1040 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI DÜZ TABANLI (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 545,00
KN1041 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI BURR HOLE (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 545,00
KN1042 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI ANTİSİFONLU MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 808,00
KN1043 VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK ANTİSİFON (REVİZYON İÇİN) 545,00
KN1044 PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT KİT (VENTRİKÜLER/LOMBER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER Vs.) 2.800,00
(1) Ayarlanabilir/programlanabilir şantlar, sadece bir ve üzeri revizyona giden vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Erişkin normal basınçlı hidrosefalili (Adams Hakim Send.) vakalarda revizyon şartı aranmaksızın ayarlanabilir/programlanabilir şantlar kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Ayarlanabilir/programlanabilir şantların, BOS basıncı değişikliği, BOS akım değişikliği bulunan, ayarlanabilir zaruriyeti ile Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Radyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile uygun görülmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1045 PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VENTRİKÜLER/LOMBER PARÇA (REVİZYON İÇİN) 110,00
(1) Ayarlanabilir/programlanabilir şantlar, sadece bir ve üzeri revizyona giden vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Erişkin normal basınçlı hidrosefalili (Adams Hakim Send.) vakalarda revizyon şartı aranmaksızın ayarlanabilir/programlanabilir şantlar kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Ayarlanabilir/programlanabilir şantların, BOS basıncı değişikliği, BOS akım değişikliği bulunan, ayarlanabilir zaruriyeti ile Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Radyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile uygun görülmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1046 PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE SİSTEM (REVİZYON İÇİN) 1.974,00
(1) Ayarlanabilir/programlanabilir şantlar, sadece bir ve üzeri revizyona giden vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Erişkin normal basınçlı hidrosefalili (Adams Hakim Send.) vakalarda revizyon şartı aranmaksızın ayarlanabilir/programlanabilir şantlar kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Ayarlanabilir/programlanabilir şantların, BOS basıncı değişikliği, BOS akım değişikliği bulunan, ayarlanabilir zaruriyeti ile Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Radyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile uygun görülmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1047 PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE SİSTEM ANTİSİFONLU 2.520,00
(1) Ayarlanabilir/programlanabilir şantlar, sadece bir ve üzeri revizyona giden vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Erişkin normal basınçlı hidrosefalili (Adams Hakim Send.) vakalarda revizyon şartı aranmaksızın ayarlanabilir/programlanabilir şantlar kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Ayarlanabilir/programlanabilir şantların, BOS basıncı değişikliği, BOS akım değişikliği bulunan, ayarlanabilir zaruriyeti ile Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Radyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporu ile uygun görülmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1048 PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK PERİTONEAL PARÇA (REVİZYON İÇİN) 130,00
(1) Ayarlanabilir/programlanabilir şantlar, sadece bir ve üzeri revizyona giden vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Erişkin normal basınçlı hidrosefalili (Adams Hakim Send.) vakalarda revizyon şartı aranmaksızın ayarlanabilir/programlanabilir şantlar kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Ayarlanabilir/programlanabilir şantların, BOS basıncı değişikliği, BOS akım değişikliği bulunan, ayarlanabilir zaruriyeti ile Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Radyoloji uzman hekimleri tarafınden düzenlenen heyet raporu ile uygun görülmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1049 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, TEK PARÇA SHUNT 595,00
KN1050 LUMBOPERİTONEAL (LP) ŞANT KİT 660,00
KN1051 LUMBOPERİTONEAL KATETER 220,00
KN1052 SYRİNGOPERİTONEAL ŞANTLAR (T TÜP)  
KN1053 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER vs.) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 580,00
KN1054 VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER vs.) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN 580,00
KN1055 DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) 300,00
KN1056 DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) İÇİN KATATER 110,00
KN1057 DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) VENTRİLÜLER KATETER İLE BİRLİKTE 410,00
ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR SETLERİ  
(1) Tek kullanımlık olanlarının tümör operasyonlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1058 ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR TUBİNG SET 500,00
KN1059 ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR DİSEKSİYON UCU (YUMUŞAK DOKU) 845,00
KN1060 ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR DİSEKSİYON UCU (KEMİK) 845,00
BEYİN PİLLERİ:  
(1) Esansiyel tremor, parkinson hastalığı, distoni endikasyonlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Bir Nöroloji kliniğinde yatırılarak her türlü tıbbi tedavi uygulanmasına rağmen dirençli olduğunu belirtir ayrıntılı epikriz ile durumunun belgelenmiş olması gerekir.
(3) Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin) ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
 
KN1061 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, SİNGLE ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL KİT 20.000,00
KN1062 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL KİT 25.720,00
KN1063 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL KİT 30.000,00
(1) Eksternal Recharger (rechargaeble pil için); neurostimülatör pulse generator ile birlikte ücretsiz verilmelidir.  
KN1064 LEAD (ELEKTROD BAŞINA) 3.300,00
KN1065 DBS MİKROELEKTROD 176,00
KN1066 HASTA PROGRAMLAYICISI (EKSTERNAL) 980,00
(1) Sadece açma kapamaya izin veren ve bunu yazılı yada ışıklı uyarı ile gösteren.  
KN1067 UZATMA (EXTENSİON) REVİZYON İÇİN TEK 1.100,00
KN1068 ELEKTROD REVİZYON İÇİN TEK 3.300,00
İNTRATEKAL POMPALAR:  
(1) 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde; Nöroloji uzmanı (çocuk/erişkin), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
(2) İntratekal baklofen pompası kullanım şartları:
a) Kişinin yaşam kalitesini bozacak ciddi derecede spastisite olan (spastisite modifiye ashworth 4-5, spazm skalası 3-4) hastalarda kullanılır.
b) Cerrahi dışındaki tedavi yöntemlerinin yararlı olmadığı (tıbbi, rehabilitatif) olgularda programlanabilir ilaç pompasının (baklofen pompası) kullanılması için intratekal baklofen testinin uygulanması ve bunun sonucunda hastanın bu maddeyi tolere edebildiği ve testin pozitif sonuçlandığının heyet raporunda belirtilmesi gereklidir.
 
KN1069 TÜM SİSTEM KİT (İNTRATEKAL KATETER VE SABİT SALIMLI İNFÜZYON POMPASI) 9.000,00
KN1070 TÜM SİSTEM KİT (İNTRATEKAL KATETER VE PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON POMPASI) 20.100,00
KN1071 PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON POMPASI TEK (REVİZYON İÇİN) 19.500,00
KN1072 İNTRATEKAL KATETER TEK (REVİZYON İÇİN) 591,00
KN1073 SABİT SALIMLI İNFÜZYON POMPASI TEK (REVİZYON İÇİN) 8.400,00
SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ:  
(1) 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde Beyin Cerrahisi, Psikiyatri, Algoloji ile ilgilenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Hasta seçim kriterleri:
a) Konservatif tedavi yöntemlerine veya diğer ağrı kontrol yöntemlerine yanıt alınamayan ve altta yatan patolojinin tedavisi amacı ile daha fazla cerrahi girişim önerilmeyen hastalarda,
b) Uygulamanın etkisi, yan etkileri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş ve bu girişimden gerçekçi beklentileri olan hastalarda,
c) Spinal kolon liflerinin en az bir kısmı sağlam olan hastalarda,
ç) Pacemaker, implantable kardiyak defibrilatör gibi spinal kord stimülatörleri için kontrendikasyonu bulunmayan hastalarda,
d) İmmün yetmezlik, koagülopati gibi spinal kord stimülatörleri için kontrendikasyonu bulunmayan hastalarda,
e) İlaç veya madde bağımlılığı, ilaç yoksunluk bulguları, majör psikiyatrik hastalığı (aktif psikoz, ciddi depresyon, hipokondriyak veya somatizasyon bozukluğu) bulunmayan veya tedavinin ektinliği ve nasıl sürdürüleceği yeterli bilgi edinmesinde sorun olmayan hastalarda,
f) Test uygulamasının olumlu sonuçlandığı hastalarda,
spinal kord stimülasyonu uygulanabilir.
 
 
 
KN1074 LEAD, NEUROSTİMULATOR 4.400,00
KN1075 LEAD, NEUROSTİMULATOR, TEST KİT  
KN1076 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, SİNGLE ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL 20.000,00
KN1077 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL 30.000,00
(1) Eksternal Recharger (rechargaeble pil için); neurostimülatör pulse generator ile birlikte ücretsiz verilmelidir.  
KN1078 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL 25.720,00
KN1079 HASTA PROGRAMLAYICISI (EKSTERNAL) 980,00
(1) Sadece açma kapamaya izin veren ve bunu yazılı yada ışıklı uyarı ile gösteren.  
KN1080 UZATMA (EXTENSİON) REVİZYON İÇİN TEK 1.100,00
KN1081 ELEKTROD REVİZYON İÇİN TEK 3.300,00
VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ:  
(1) 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin) ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır. Vagal sinir stimülatörleri aşağıdaki tüm şartları taşıması halinde uygulanır:
a) Hastanın yaşam kalitesini bozacak sıklık ve şekilde nöbetlerinin olması.
b) Nöbet tipine uygun bütün antiepileptikleri kullanmış olması ve hâlihazırda en az ikili major antiepileptik ajanı 2 (iki) yıldır kullanıyor ve bunlara cevap alınamıyor olması.
c) Daha önce epileptik cerrahi uygulanıp yanıt alınamamış ya da epileptik cerrahi uygulanamaz durumda olması.
ç) Epilepsi nedeninin malign beyin tümörü, nörometabolik ya da nörodejeneratif hastalık olmaması.
d) Hastaların zekâ düzeyi ağır derecede geri olmamalı.
e) Hamile olmaması.
f) Sistemik kronik hastalık olmaması (astım, aktif peptik ulcus, kr. akciğer hastalığı, koroner kalp hastalığı, kr. böbrek hastalığı, kr. karaciğer hastalığı, diabetes mellitus ve benzeri hastalıklar)
g) Nöroloji ve/veya Çocuk Nörolojisi, Beyin Cerrahisi ve Psikiyatri uzman hekimleri tarafından oluşan bir komisyon kurulması ve hastaların komisyonca aşağıdaki belgelerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon değerlendirilmesinde istenecek belgeler:
1- Uzun çekimli video-EEG kayıtlar,
2- Hastanın daha önce kullandığı antiepileptik tedavi; doz, ilaç-kan seviyesi, nöbet sayısı ve şekli ile ilgili bilgilerin dökümante edildiği ayrıntılı epikriz (epikriz hasta takibini yapan nörolog yada çocuk nörolog tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır),
3- Nöroradyolojik görüntüleme tetkiklerinin aslı,
4- Psikolog tarafından düzenlenmiş zeka düzeyini gösteren belge.
 
 
 
KN1082 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (SİNGLE PİN) 23.750,00
KN1083 SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (DUAL PİN) 23.750,00
KN1084 LEAD 2.900,00
KN1085 TUNNELER 230,00
KN1086 MAGNET 891,00
NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ  
OMURİLİK VE PERİFERİK SİNİR NÖROMONİTARİZASYONU  
(1) Spinal Tümörler, Spinal Vasküler Anomaliler,
(2) Pediatrik Skolyoz, Konjenital Anomaliler, Tethered Kord (Gergin Omurilik Send.)
(3) Dejeneratif kifoskolyozda laminektomiye ilaveten omurga dizilimini düzeltici cerrahi yapıldığında,
(4) Servikal ve torakal spinal kanal ön arka çapının %50’nin üzerinde daraldığı vakalarda,
tek kullanımlık tıbbi malzemelerinin Kurumca bedelleri karşılanır.
 
KN1087 INTRAOPERATİF NÖROMONİTOR EMG VE MEP İĞNE ELEKTROD KİTİ  
KN1088 INTRAOPERATİF NÖROMONİTOR SEP VE MEP İĞNE ELEKTROD KİTİ  
KN1089 INTRAOPERATİF NÖROMONİTOR SEP İĞNE ELEKTROD KİTİ  
INTRAOPERATİF KRANİAL NÖROMONİTORİZASYON VE RF:  
KN1090 TC ELEKTROD KILAVUZ TÜPÜ (RF İÇİN)  
KN1091 MİKROMAKROELEKTROD (RF İÇİN)  
KN1092 MAKROELEKTROD (RF İÇİN)  
KN1093 MİKRO KAYIT ELEKTROD (RF İÇİN)  
KN1094 MİKRO STİMÜLASYON ELEKTROD (RF İÇİN)  
KN1095 ELEKTROD KILAVUZ TÜPÜ (DBS İÇİN)  
KN1096 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (50 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)  
KN1097 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (100 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)  
KN1098 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (150 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)  
KN1099 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (50-150 MM UZUNLUK, 0.9 MM ÜSTÜ ÇAP)  
KN1100 TC KORDOTOMİ KANÜLÜ (ELEKTROD İÇİN)  
KN1101 TC RİZOTOMİ-TRİGEMİNUS KANÜLÜ (ELEKTROD İÇİN)  
KN1102 ENJEKSİYON KANÜLÜ  
KN1103 ENJEKSİYON ELEKTRODU  
KN1104 DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU  
KN1105 MİKROÇATAL DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU  
KN1106 KORTEKS BİPOLAR PROBE  
KN1107 TRANSKUTANÖZ STİMULASYON ELEKTRODU  
KN1108 TİMPANİK ELEKTROD  
KN1109 HOOKED WİRE ELEKTROD  
KN1110 CİLTALTI İĞNE ELEKTROD (TEKLİ)  
KN1111 CİLTALTI İĞNE ELEKTROD (ÇİFTLİ)  
KN1112 AÇILI CİLTALTI İĞNE ELEKTROD (ÇİFTLİ)  
KN1113 LARİNGEAL ELEKTROD  
KN1114 VOKAL KAS ELEKTRODU  
KN1115 YÜZEY ELEKTROD (KAYIT YA DA STİMÜLASYON)  
KN1116 KORTİKOSPİNAL KAYIT VE STİMÜLASYON ELEKTRODU  
KN1117 SPİRAL YAY ELEKTROD (SKALP İÇİN)  
KN1118 KRANİAL SEP ELEKTROD KİTİ  
KN1119 KRANİAL AEP ELEKTROD KİTİ  
KN1120 KRANİAL SİNİR KİTİ  
KN1121 FAZ REVERSİYON SET  
KN1122 KORTEKS STRİP ELEKTROD 4 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1123 KORTEKS STRİP ELEKTROD 2 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1124 KORTEKS STRİP ELEKTROD 6 TEMASLI – 1 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1125 KORTEKS STRİP ELEKTROD 8 TEMASLI – 1 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1126 KORTEKS STRİP ELEKTROD 10 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1127 KORTEKS STRİP ELEKTROD 12 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1128 KORTEKS STRİP ELEKTROD 16 TEMASLI – 1 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1129 KORTEKS STRİP ELEKTROD 20 TEMASLI – 2 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1130 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 2 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1131 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 2 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1132 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 2 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1133 KORTEKS GRİD ELEKTROD 10 TEMASLI – 2 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1134 KORTEKS GRİD ELEKTROD 12 TEMASLI – 2 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1135 KORTEKS GRİD ELEKTROD 16 TEMASLI – 2 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1136 KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 2 STRİP.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1137 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 3 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1138 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 3 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1139 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 3 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1140 KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 3 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1141 KORTEKS GRİD ELEKTROD 48 TEMASLI – 3 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1142 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 4 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1143 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 4 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1144 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 4 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1145 KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 4 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1146 KORTEKS GRİD ELEKTROD 64 TEMASLI – 4 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1147 KORTEKS GRİD ELEKTROD 64 TEMASLI – 8 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN  
KN1148 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 5 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1149 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 5 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1150 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 5 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1151 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 6 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1152 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 6 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1153 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 6 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1154 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 7 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1155 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 7 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1156 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 7 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1157 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 8 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1158 KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 8 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1159 KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 8 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1160 KORTEKS GRİD ELEKTROD 64TEMASLI – 8 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1161 KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 2 X 2 STRİPS.(KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN)  
KN1162 DEPTH ELEKTROD 5 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1163 DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1164 DEPTH ELEKTROD 6 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1165 DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1166 DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI MAKRO  
KN1167 DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI MAKRO  
KN1168 DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLA MİKRO  
KN1169 SPHENOİDAL ELEKTROT SET PASLANMAZ ÇELİK  
KN1170 SPHENOİDAL ELEKTROT SET PLATİNİUM  
KN1171 FORAMEN OVALE ELEKTROD 6 KONTAKT  
KN1172 FORAMEN OVALE ELEKTROD 4 KONTAKT  
KN1173 EPİDURAL PEG ELECTRODLAR  
KN1174 EPİDURAL SPİNAL ELECTRODLAR  
KN1175 CUEVA İNTRAOPERATİVE CRANİAL NERVE ELEKTROT KİT  
KN1176 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 2 KONTAKT  
KN1177 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 4 KONTAKT  
KN1178 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 6 KONTAKT  
KN1179 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 8 KONTAKT  
KN1180 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 10 KONTAKT  
KN1181 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 12 KONTAKT  
KN1182 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 16 KONTAKT  
KN1183 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 20 KONTAKT  
KN1184 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 24 KONTAKT  
KN1185 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 32 KONTAKT  
KN1186 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 35 KONTAKT  
KN1187 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 40 KONTAKT  
KN1188 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 48 KONTAKT  
KN1189 ELEKTROD BAĞLANTI KABLOSU 64 KONTAKT  
KN1190 DEPTH ELEKTROD 10 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1191 DEPTH ELEKTROD 12 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1192 DEPTH ELEKTROD 15 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1193 DEPTH ELEKTROD 18 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1194 GUİDED DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1195 GUİDED DEPTH ELEKTROD 6 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KN1196 GUİDED DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE)  
KAN AKIM ÖLÇERLER  
(1) İntrakraniyal Anevrizma/AVM, Spinal AVM, Bypass cerrahisi’nde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.  
KN1197 KAN AKIŞ DOPPLER PROBU (VASKÜLER CERRAHİDE) 580,00
     
Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları, bulunduğu satırın altında yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları, başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arama

Sponsor Bağlantılar